Projekt PFRON- zakończony

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Fundacja Między Niebem a Ziemią z dniem 22 marca 2021 r. rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu pt. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Zajęcia w ramach projektu realizowane były od 10 kwietnia 2021 r. do 20 marca 2022 r. na terenie całej Polski.

Realizacja projektu zakończyła się 20 marca 2022 roku.