Projekt PFRON

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Fundacja Między Niebem a Ziemią z dniem 22 marca 2021 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą od 10 kwietnia 2021 do 20 marca 2022 r. na terenie całej Polski.