Współpraca z Fundacją Malak

Od samego początku działania Fundacji, ważne było dla nas wsparcie środowiska, w którym są wychowywane dzieci. Pojawienie się choroby w rodzinie powoduje, że wszyscy jej członkowie są zmuszeni nauczyć się funkcjonować na nowo. Dlatego postanowiliśmy pomagać nie tylko chorym dzieciom, ale także ich rodzicom oraz zdrowemu rodzeństwu. 

Dzięki środkom finansowym przekazanych nam przez Fundację MALAK możemy realizować wsparcie dla członków rodzin. W ramach tej współpracy od października 2021 roku realizujemy 5 projektów: 

Kobiety Między Niebem a Ziemią

Weekendowe spotkanie matek dzieci z niepełnosprawnościami

Weekendowe spotkanie ojców dzieci z niepełnosprawnościami

Opieka wytchnieniowa dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Wakacyjne wyjazdy zdrowego rodzeństwa chorych dzieci.