Rada Fundacji

dr hab. Ewa Skrzydło – Tefelska – Przewodnicząca Rady

Współpracuje z Kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak od 1999 r., a od 2006 r. jest partnerem w tej Kancelarii. Praktykę łączy z działalnością naukową na UMCS (jako adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej). Autorka szeregu publikacji, w tym podręczników akademickich, dotyczących prawa UE, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa własności przemysłowej.

W SK&S koordynuje praktykę w zakresie prawa własności intelektualnej, reklamy, life sciences i prawa Unii Europejskiej. Specjalizuje się również w arbitrażu międzynarodowym. Doradza klientom w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, w tym w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji. W zakresie reklamy doradza klientom między innymi w przedmiocie organizacji gier i promocji.

prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Członek Rady

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl/Rzeszów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i gospodarczego. Współautor komentarza do kodeksu karnego i komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Były Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009. Był pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu procesach z zakresu prawa gospodarczego, zarówno karnych jak i cywilnych.

Wojciech Szczepaniak – Członek Rady

Jest założycielem i wspólnikiem najszybciej rosnącej polskiej kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Radca prawny, specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy venture capital w zakresie prawa spółek oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi. Doradza również przedsiębiorcom przy tworzeniu optymalnych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji prywatnych i trustów.

Wojciech Szczepaniak ukończył Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Należy do International Bar Association oraz International Fiscal Association.

Małgorzata Kałuża – Członek Rady 

Zawodowo jestem radcą prawnym.

Realizowanie się w zawodzie radcy prawnego jest moją pasją, która stwarza mi jednocześnie możliwość realizowania mojej drugiej pasji, jaką jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie.

Od 2000 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów w Katowicach, które pomaga młodzieży i dzieciom ze zmarginalizowanych środowisk oraz osobom niedostosowanym społecznie i ich rodzinom.

Współpracę z Fundacją Między Niebem a Ziemią rozpoczęłam przy okazji projektu „Kobiety Prawa 2012”, w której czynnie brałam udział. Od tamtej pory wspieram i z pełnym zaangażowaniem uczestniczę we wszystkich kolejnych projektach Fundacji.

Za swoją dotychczasową działalność pro publico bono w 2011 roku Krajowa Izba Radców Prawnych przyznała mi Kryształowe Serce Pracy Prawnego.

W 2012 roku zostałam odznaczona przez Ministra Sprawiedliwości Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.

Najważniejszą jednak nagrodą dla mnie jest satysfakcja z niesienia pomocy innym.

Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców, przez co jeszcze wrażliwszym okiem patrzę na ludzkie cierpienie i nieszczęście, którego wokół nas jest bardzo wiele, nawet gdy tego nie zauważamy. Staram się zarażać innych swoim entuzjazmem do niesienia pomocy oraz propagować ideę pomagania w środowisku prawniczym.

Anna Izydorek – Brzoska – Członek Rady

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie w Szczecinie.

Założycielka spółki „Integer” S.A., którą w latach 1999 – 2013 zarządzała, a następnie zasiadała w Radzie Nadzorczej.

Od 2017 roku – założycielka oraz wspólnik spółki „Endorwina” sp. z o.o., a do 2021 roku – Prezes Zarządu tej Spółki.

W obszarze głównych kompetencji biznesowych Pani Anny jest zakres finansowy, optymalizacja kosztów, wdrażanie procesów operacyjnych i strategicznych, zarzadzanie projektami.

Posiada również doświadczenie w pełnieniu funkcji jako członek Rad Nadzorczych.

Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w „Iteo” S.A.