Wolontariat Pracowniczy

Coraz bardziej popularną wśród firm formą wolontariatu jest wolontariat pracowniczy, który polega na tym, że w ramach współpracy z Fundacją Między Niebem a Ziemią, angażowani są pracownicy naszych Przyjaciół. Uczestniczą oni w organizowanych przez Fundację projektach, a także wspierają naszych Podopiecznych. Taka praca bardzo integruje zespół i poprawia wizerunek pracodawców.

Nasza Fundacja może przeprowadzić szkolenie dla pracowników wyjaśniając zasady i cel wolontariatu pracowniczego.