Rozmowy

Kobiety Między Niebem a Ziemią

Rozmowy powstały w ramach projektu Kobiety Między Niebem a Ziemią realizowanym w 2021 roku we Wrocławiu. Działania były współfinansowane ze środków finansowych PFRON otrzymanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Rozmowy powstały w ramach projektu Kobiety Między Niebem a Ziemią realizowanym w 2020 roku we Wrocławiu. Działania były współfinansowane ze środków finansowych PFRON otrzymanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Kafejka Między Niebem a Ziemią

Kafejka Między Niebem a Ziemią to zapis spotkań on-line, które zorganizowaliśmy w kwietniu i maju 2020 roku jako odpowiedź na sytuację panującą w Polsce spowodowaną epidemią COVID-19.