Statut i Sprawozdania

Dokumenty statutowe

Pliki do pobrania w formacie PDF znajdują się poniżej.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe do pobrania w formacie PDF znajdują się poniżej.

Celem Fundacji jest

 1. udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci,
 2. działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci,
 3. działalność charytatywna,
 4. promocja i organizacja wolontariatu,
 5. organizowanie pomocy prawnej rodzicom, których choroby dzieci bądź niepełnosprawność powstała na skutek błędów w sztuce lekarskiej,
 6. promocja działalności prawnej pro publico bono,
 7. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 8. integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi,
 9. działalność w zakresie pomocy społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele

 1. w zakresie udzielania pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób u zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci
 2. w zakresie działania na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci, poprzez:
  • pomoc rzeczową i finansową rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci,
  • wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzicami i dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi,
  • spełnianie marzeń chorych dzieci,
  • organizowanie spotkań integracyjnych dla rodziców lub opiekunów chorych dzieci oraz pomoc w organizacji codziennego życia i w przystosowaniu się do życia w warunkach choroby,
  • organizowanie konsultacji medycznych i opieki medycznej, wyjazdów terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
  • organizowanie pomocy psychologicznej dla rodziców oraz chorych dzieci.
 3. w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
  • pomoc rzeczową i finansową na rzecz chorych dzieci i ich rodzin,
  • organizowanie kwest pieniężnych,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych wśród przedsiębiorców,
  • organizowanie aukcji charytatywnych, koncertów charytatywnych i innych imprez i uroczystości o charakterze charytatywnym,
  • pozyskiwanie sponsorów jednorazowych i stałych,
  • pozyskiwanie darczyńców,
  • organizowanie konsultacji medycznych i opieki medycznej, wyjazdów terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
  • organizowanie pomocy psychologicznej dla rodziców oraz chorych dzieci.
 4. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  • promocja wolontariatu w środkach masowego przekazu,
  • organizacja konkursów dla wolontariuszy.
 5. promocja działalności prawnej pro publico bono
  • promocja działalności pro publico bono w środkach masowego przekazu,
  • organizacja imprez i uroczystości charytatywnych dla środowisk prawniczych,
  • organizowanie konferencji w zakresie działalności prawnej pro publico bono.
 6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  • organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń dla rodziców dzieci dotkniętych chorobami zagrażającymi ich życiu,
  • wydawanie newslettera, gazet, książek i innych publikacji na tematy związane z celami statutowymi Fundacji,
  • organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom,
  • organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń,
 7. integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi
  • organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci chorych i zdrowych,
  • angażowanie dzieci zdrowych w pomoc chorym dzieciom.