Projekt PEFRON 2024

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną II

Fundacja Między Niebem a Ziemią z dniem 15-04.2024 r. rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu pt. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną II” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą od maja 2024 do 15 marca 2025 r. na terenie całej Polski.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt skierowany jest  dla 20 dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu całej Polski bez względu na wiek. Zakwalifikowani uczestnicy zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami otrzymają indywidualne wsparcie asystenta dla osoby z niepełnosprawnością.

  • Asystent osoby niepełnosprawnej pracował będzie  w domu beneficjenta lub w innym miejscu zgodnie z uzgodnionym grafikiem. Umowa z asystentem zawiera zakres i regulamin świadczenia usług, którego przestrzeganie obowiązuje zarówno pracownika jak i beneficjenta – rodzica lub opiekuna beneficjenta. 
  • Przewidywana liczba godzin wsparcia na rzecz  zakwalifikowanego uczestnika projektu wyniesie 330 godzin – średnio 30 godzin miesięcznie  przez 11 miesięcy trwania projektu.

Na zgłoszenia czekamy do 25.04.2024 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać na na adres ewa.juryta@miezyniebemaziemia.pl