Darowizna

Możesz wspomóc Fundację Między Niebem a Ziemią poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty na nasze konto lub poprzez ustawienie stałego, miesięcznego zlecenia w dowolnej wysokości.

Zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom.

Bank: PeKaO S.A.

Nr konta: 75 1240 6768 1111 0010 5700 3181

Fundacja Między Niebem a Ziemią, Wrocław

Tytułem: darowizna dla Fundacji Między Niebem a Ziemią