Nagrody na Spotkania Charytatywne

Co roku od października do grudnia jako Fundacja Między Niebem a Ziemią organizujemy cztery wieczory charytatywne, podczas których zaproszeni goście mogą licytować prezentowane przez nas nagrody, są to między innymi:

  • dzieła sztuki,
  • biżuteria,
  • przedmioty wykonane własnoręcznie,
  • książki z autografami znanych ludzi,
  • vouchery na usługi różnych przedsiębiorstw,
  • vouchery pobytowe w pensjonatach, hotelach,
  • spotkania z ludźmi zaangażowanymi w świat mediów, show biznesu, sportu czy polityki,
  • wiele innych ciekawych przedmiotów / usług / doświadczeń.

Fundusze zebrane podczas każdego z wieczorów przekazujemy na cele statutowe Fundacji.

Zwracamy się zatem do Państwa z propozycją współtworzenia tegorocznych Wieczorów Charytatywnych poprzez przekazanie darowizny, która stanie się przedmiotem licytacji. Osoby zainteresowane przekazaniem nagrody na wieczór charytatywny prosimy o kontakt drogą mailową na adres: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl w tytule prosimy o opis: Nagroda na wieczór charytatywny.

Aukcje 2021