Jak pomagamy

Fundacja Między Niebem a Ziemią udziela kompleksowej pomocy rodzinom, w których znajdują się nieuleczalnie chore dzieci i które przyjęte zostały w poczet podopiecznych Fundacji. Udzielana pomoc dotyczy następujących aspektów:

1) POMOC NIEULECZALNIE CHORYM DZIECIOM

– pokrywamy koszty rehabilitacji stacjonarnej;

– pokrywamy koszty turnusów rehabilitacyjnych;

– pokrywamy koszty lekarstw, środków opatrunkowych i medycznych,

– kupujemy sprzęt rehabilitacyjny: łóżka i wózki rehabilitacyjne, pionizatory, sprzęt medyczny, materace, podnośniki, schodołazy i wszelki inny sprzęt rehabilitacyjny;

2) POMOC RODZICOM CHORYCH DZIECI

– pokrywamy koszty pomocy psychologicznej;

– pomagamy w zakupie opału i wyżywienia;

– pomagamy w remontach domów i mieszkań;

– organizujemy raz do roku wyjazd weekendowy dla rodziców chorych dzieci;

– pomagamy w sprawach prawnych;

3) POMOC RODZEŃSTWU CHORYCH DZIECI

– pomagamy w pokrywaniu kosztów wyprawek do szkół;

– organizujemy wyjazdy i wakacje.