Edukacja i rozwój matek nieuleczalnie chorych dzieci poprzez zatrudnienie opiekunek

Fundacja Między Niebem a Ziemią przy współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju realizuje projekt pt.: Edukacja i rozwój matek nieuleczalnie chorych dzieci poprzez zatrudnienie opiekunek. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju jest Partnerem tego projektu.

Powyższy projekt ma na celu zatrudnienie przez Fundację Między Niebem a Ziemią opiekunek, które będą wspierały Matki dzieci z niepełnosprawnościami w codziennej opiece. Dzięki takiej pomocy kobiety, które na co dzień większość czasu przeznaczają na opiekę nad chorymi dziećmi, będą mogły zadbać o swój rozwój osobisty jak i zawodowy, a także wziąć udział w warsztatach z psychologami, które organizowane są co miesiąc w kilku miastach Polski: Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach. Dzięki tym spotkaniom Matki mają choć raz w miesiącu możliwość wyjścia w inne miejsce niż szpitale czy salki do fizjoterapii. Spotkania prowadzą psychologowie, coachowie, prawnicy, doradcy zawodowi. Dzięki nim Kobiety podnoszą swoje kwalifikacje miękkie i mają możliwość rozwoju.

Z naszych doświadczeń wynika, że przeważnie po urodzeniu dziecka to matki zostają w domach, aby opiekować się dzieckiem, natomiast mężczyźni utrzymują gospodarstwa domowe. W związku z tym, że rozwój kobiet tak zawodowy, jak i edukacyjny zostaje niejednokrotnie wstrzymany z chwilą pojawienia się na świecie dziecka, uważamy, że aktywizacja pod tym kątem będzie mogła przede wszystkim oderwać kobiety od codziennych zmartwień.

Celem projektu jest zmotywowanie Matek chorych dzieci do zadbania nie tylko o swoją kondycję fizyczną i psychiczną, ale także swoją przyszłość. Edukacja oraz aktywizacja zawodowa będzie miała długoterminowe skutki w postaci podniesienia kwalifikacji kobiet, a co za tym idzie większej szansy znalezienia pracy. To z kolei może przełożyć się na więcej środków, które rodziny będą mogły przeznaczać na dalszy rozwój i rehabilitację swoich nieuleczalnie chorych pociech a także pomoc w uzyskaniu lepszej edukacji.

Aby kobiety miały szansę wyjścia z domu konieczne jest zapewnienie profesjonalnej opieki dla swoich ciężko chorych dzieci.


Informacja o naszym Partnerze:

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy. Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.

Priorytetem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.

Fundacja PFR realizuje w ramach swoich celów projekt autorski pt.: Akademia Rozwoju: https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju.html

To wspaniały projekt, który ma na celu zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym.

Link do zapisów do Akademii Rozwoju:

https://kursy.pfr.pl/rejestracja/