Nauka zdalna

Pomoc rodzeństwu nieuleczalnie chorych dzieci

Zawsze bardzo chcieliśmy wspierać rodzeństwo naszych Podopiecznych, których dzieciństwo jest podporządkowane chorobie brata czy siostry. Szukaliśmy środków na realizację marzeń zdrowych dzieci.

Na początku 2020 roku zgłosiła się do nas sieć sklepów KIK, z którą rozpoczęliśmy przygotowania do projektu wspierającego dzieci i młodzieży w zakresie: edukacji, podnoszenia kwalifikacji i wyrównywania szans społecznych.

W marcu 2020 roku, gdy rozpoczęła się epidemia COVID-19 wiele rodzin, które pozostają pod opieką Fundacji nie posiadało sprzętu potrzebnego do realizowania nauki zdalnej, co wykluczyło ich z tej formy edukacji.

Postanowiliśmy w tym pomóc. Dzięki wsparciu sieci sklepów KIK, spółce SELENA FM S.A. oraz prywatnym darczyńcom mogliśmy zakupić sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.

Łącznie przeznaczyliśmy na sprzęt kwotę 44.171,10 zł
Laptopy19 sztuk
Tablety4 sztuki
Drukarki5 sztuk
Fotele do biurka3 sztuki
Komputer stacjonarny1 sztuka
Oprogramowanie 1 sztuka