Zosia Nietupska

Zosia jest wcześniakiem urodzonym w 6 miesiącu ciąży (27 tydzień). W okresie poporodowym miała krwawienie dokomorowe w główce. Z powodu niezamknięcia się przewodu tętniczego (przewód Botalla) nastąpił wylew do płuc. Następstwem czego było niedotlenienie organizmu. Zosia przeszła operację serca. Ma założoną klamrę na tętnicy. Zosia spędziła 3 miesiące na oddziale intensywnej terapii noworodka, w tym miesiąc pod respiratorem. Zosia przeszła również operację laserową oczu w związku z retinopatią wcześniaczą (odklejanie siatkówki oka).

Zezuje, ma wadę wzroku oraz słabe unerwienie oka. Może nastąpić utrata wzroku w prawym oczku. W wyniku niedotlenienia jak i krwawienia dokomorowego ma zmiany w mózgu. Dodatkowo wykryto u niej niedorozwinięty móżdżek oraz podejrzewa się rzadką wadę genetyczną zespół Corneli de Lange.

Powikłania poporodowe oraz wada genetyczna spowodowały, iż Zosia niedosłyszy na oba uszki, ma wadę wzroku, jest opóźniona psychoruchowo (samodzielnie nie chodzi, nie mówi) oraz występują u niej trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową. Ma dziecięce porażenie mózgowe pod postacią obustronnego niedowładu połowicznego kończyn dolnych, z elementami piramidowego w kończynach górnych oraz z elementami móżdżkowego z dysartrią Mimo tych wszystkich powikłań Zosia jest pogodnym i radosnym dzieckiem. Zosia potrzebuje stałej intensywnej rehabilitacji ze względu na opóźnienie psychoruchowe oraz wady słuchu. Zosia korzysta z wielu lekarzy specjalistów. Niestety mama ma ograniczone środki finansowe, aby móc zapewnić jej systematyczną rehabilitację oraz korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych.

Mama Zosi – Danuta Nietupska

Subkonto Zosi 

Bank PeKao S.A.

89 1240 6768 1111 0010 7694 5644