Patryk Toma

Patryś urodził się 19.04.2004 w 24 tygodniu z wagą 600g. Na Oddziale Neonatologii przebywał 14 miesięcy, przeszedł dwadzieścia zabiegów operacyjnych, mimo wszystko walczył o życie. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie znacznego stopnia, niedosłuch, wodogłowie pokrwotoczne, dysplazje oskrzelow- płucną, epilepsje. Mimo tak ogromnych uszkodzeń Patryś samodzielnie siedzi, klęczy na kolanach, chodzi przy pomocy nf-walkera, wypowiada pojedyncze słowa. Proces usprawniania naszego syna przynosi efekty w rozwoju ruchowym i intelektualnym. Wiąże się to z koniecznością pobytu na kolejnych turnusach rehabilitacyjnych.