Oskar i Konrad Pluto

Konrad urodził się 9 lipca 2003 roku jako wcześniak w 33/34 tydzień ciąży przez cesarskie cięcie w skali apgar 5, 8, 9. Po urodzeniu syn przeszedł zakażenie wirusowe, przedłużoną hiperbilirubinemie, krwawienie dokomorowe (podwyściółkowe) I stopnia oraz ostrą niewydolność oddechową pod postacią bezdechów. Z tymi rozpoznaniami od razu trafiliśmy na OIOM w Koszalinie, później do Szczecina do Kliniki Chorób Dzieci PAM. Tam przetoczono mu krew i niedokrwistość hemolityczna, żółtaczka oraz zakażenie ustało. W wieku 4 miesięcy okazało się że syn ma opóźniony rozwój psychoruchowy.

Jest pod stałą opieką poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, genetycznej, logopedycznej oraz ze względu na wadę wzroku także i okulistycznej: (nadwzroczność, oczopląs oraz syndrom DVD), do chwili obecnej  nie mówi wypowiada tylko kilka słów.

Rozwój psychoruchowy Konradka idzie małymi krokami do przodu, lecz nadal potrzebna mu jest pomocy osoby dorosłej w codziennych czynnościach oraz długotrwałej rehabilitacji.

Oskar urodził się 25 lutego 2009 roku z cesarskiego cięcia. Po urodzeniu wykryto u niego wiotkość krtani, tak jak i u starszego syna z czasem okazało się że i młodszy ma zaburzony rozwój psychoruchowy oraz zaburzenie mowy. Z tomografu rezonansu magnetycznego wynika niedorozwój robaka  móżdżku z poszerzoną komorą czwartą.

Także i on jest pod opieką wielu specjalistycznych poradni; rehabilitacyjnej, neurologicznej, endokrynologicznej (niedoczynność tarczycy) oraz okulistycznej (opadająca powieka po stronie prawej, zez zbieżny, nadwzroczność z astygmatyzmem).

W związku z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi schorzeniami Oskar i Konrad są pod stałą opieką wielu lekarzy specjalistów, z racji naszego miejsca zamieszkania -Szczecinek- najbliższymi poradniami specjalistycznymi są Koszalin, Szczecin, Piła, Poznań. To wiąże się z częstymi wyjazdami i wysokimi kosztami.

Dzieci potrzebują stałej i długotrwałej rehabilitacji  –  zalecane są przez lekarzy częste wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.