Zbiórka pieniędzy dla Matek nieuleczalnie chorych dzieci z Ukrainy

Drodzy, otrzymujemy wiele próśb od kobiet – matek nieuleczalnie chorych dzieci z Ukrainy z prośbą o wsparcie. W tym trudnym czasie, gdy ich mężowie pozostali w swoim kraju, aby go bronić, a one przybywają do Polski, postanowiliśmy udzielić im pomocy – zgodnie z naszym celem statutowym, którym jest wsparcie rodzin, w których znajdują się ciężko chore dzieci.

Chcemy pomóc w leczeniu i rehabilitacji dzieci, ale również w opiece wytchnieniowej i w codziennym życiu.

Chcemy, aby matki ciężko chorych dzieci z Ukrainy brały udział w naszych spotkaniach – grupach wsparcia, które organizujemy w kilku miastach Polski.

Choć w ten sposób dołożymy małą cegiełkę dobra do ogromu wsparcia, które jest teraz potrzebne ❤

LINK DO ZBIÓRKI NA FB.