Katarzyna Sęk

Najcenniejsze co mam …

to wdzięczność. Wdzięczność do mojej córki. To ona nauczyła mnie jak żyć. Nauczyła mnie, że ograniczenia są w mojej głowie. Nauczyła, że wyjątek nie potwierdza reguły. Nauczyła mnie prosić o pomoc. Nauczyła, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te trudne do zrealizowania. Nauczyła, że chcieć to móc. Nauczyła, że być szczęśliwym to mój wybór. Nauczyła mnie kochać bezwarunkowo.