Katarzyna Pokorska

Najcenniejsze co mam …

to życie moje i mojej rodziny. To coś najcenniejszego, co mamy, a często nie doceniamy. Życie, które jest tak bardzo kruche … Życie trwaj …