Agnieszka Czerwony

Najcenniejsze co mam …

to moja wiara. To ona budzi mnie każdego dnia. Pozwala mi z pokorą przyjmować to, co niesie kolejny dzień. Dzięki niej potrafię kochać… To ona daje mi całą lawinę wspaniałych doświadczeń i emocji, bez których nie byłabym tą kobietą, którą jestem dzisiaj. Boże dziękuje Ci za moich synów, to oni doprowadzili mnie w to miejsce mojego życia, w którym obecnie jestem.