Agnieszka Chodos-Szczepanek

Najcenniejsze co mam …

to Rodzina i empatyczne podejście do ludzi. Kocham ponad wszystko swoich bliskich, dzieci, a moja rozbudowana empatia pozwala mi doskonale wyczuwać ich potrzeby. Jestem wdzięczna Panu Bogu za to, co otrzymałam. Za dzieci, rodzinę i doświadczenia, które pozwoliły mi przewartościować swoje życie i nabrać dystans do wielu jego aspektów. I to jest dla mnie najcenniejsze.