Bartosz Kowalski

Bartosz ma 12 lat. Choruje na wodogłowie wrodzone (jest to stan po wszczepieniu zastawki komorowo-otrzewnej). W maju 2008r. przeszedł operację zamknięcia kości czaszki. Ponadto ma także padaczkę. Jest pod stałą opieką poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, audiologicznej i chirurgicznej.

Bartosz jest opóźniony psychoruchowo. Nie chodzi, jednak szanse jego sprawności ruchowej są bardzo duże. Dzięki intensywnej rehabilitacji i dzięki masażom.

Nasza Fundacja wspiera Bartosza pokrywając mu koszty turnusów rehabilitacyjnych w celu uzyskania sprawności ruchowej.