Bartosz Kowalski

Bartosz ma 12 lat. Choruje na wodogłowie wrodzone (jest to stan po wszczepiniu zastawki komorow-otrzewnej). W maju 2008r. przeszedł operację zakmnięcia kości czaszki. Ponadto ma także padaczkę. Jest pod stałą opieką poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, audiologicznej i chirurgicznej.

Bartosz jest opóżniony psychoruchowo. Nie chodzi, jednak szanse jego sprawności ruchowej są bardzo duże. Dzięki intensywnej rehabilitacji i dzięki masażom.

Nasza Fundacja wspiera Bartosza pokrywając mu koszty turnusów rehabilitacyjnych w celu uzyskania sprawności ruchowej.

Galeria

Bartosz na delfinoterapii dzięki pomocy Fundacji Między Niebem a Ziemią.