Igorek Musiałowski

Igor urodził się 30.10.2009 r. jako zdrowe dziecko, otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Nasze szczęście  trwało bardzo krótko. W 6-tym  tygodniu życia zaobserwowaliśmy u syna niepokojące odruchy (zgięcia ciała, drżenia lewej ręki i nogi). Na podstawie wykonanego rezonansu magnetycznego zdiagnozowano wadę rozwojową mózgu pod postacią heterotopii i pachygarii prawego płata czołowego, będącą przyczyną lekoopornej padaczki.

Na początku był szok i bunt: dlaczego my, dlaczego nasze dziecko? Potem pytania: czy sobie poradzimy? Później przyszła świadomość wymaganego od nas ogromnego wysiłku psychicznego, fizycznego i materialnego. Musieliśmy szybko zaakceptować zaistniałą sytuację, aby rozpocząć walkę o zdrowie Igora i odnaleźć na nowo radość życia.

Choroba spowodowała znaczne opóźnienie w rozwoju. Igor ma niedowład lewostronny, samodzielnie nie chodzi, wymawia kilka prostych słów, wymaga stałej opieki i pielęgnacji.

Mimo wszystkich przeciwieństw losu, jest bardzo pogodnym chłopcem. Słodkim uśmiechem obdarza nas każdego dnia.

Aby znaleźć właściwą drogę pomocy kochanemu synowi odbyliśmy wiele wizyt u neurologów, neurochirurgów i rehabilitantów. Poszukiwaliśmy różnych form terapii, ale przede wszystkim w rehabilitację włożyliśmy ogrom pracy i zaangażowania, aby Igorek stał się w pełni sprawny, samodzielnie radzący sobie w życiu.

Rehabilitacja przynosi efekty – cieszymy się z każdego postępu w rozwoju naszego syna. Wierzymy, że z pomocą Fundacji Między Niebem a Ziemią pokonamy wszelkie trudności i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego syna do grona podopiecznych Fundacji Miedzy Niebem a Ziemią i dotychczas okazaną pomoc.

Rodzice Igora

Joanna i Grzegorz