Pomagamy także innym dzieciom

Wiele dzieci, które nie są naszymi stałymi podopiecznymi otrzymuje od nas pomoc jednorazową lub doraźne wsparcie. Finansujemy lub dofinansowujemy im zabiegi medyczne, zakup spęrzetu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, rehabilitację etc.