Laura Waldmann

Odeszła 1 sierpnia 2018 roku.

Laura Waldmann urodzona 03-12-1996r. Córka urodziła się w 29 tyg ciąży, z wagą1200g, w czasie porodu doszło do wylewu do mózgu 4 stopnia. Laura ma MPDZ pod postacią niedowładu czterokończynowego. Jest dzieckiem leżącym, ale bardzo pogodnym, z ograniczonym kontaktem niewerbalnym. Ze względu na rozwój martwiczego zapalenia jelit Laura w okresie noworodkowym wymagała przeprowadzenia leczenia operacyjnego-odcinkowej resekcji jelita, co jest aktualnie jedną z przyczyn zaburzeń odżywiania i skrajnego niedoboru masy ciała. Z powodu zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, refluksu żołądkowo-przełykowego została poddana kilku zabiegom chirurgicznym, a po wykonaniu gastronomii z założeniem zgłębnika dojelitowego została zakwalifikowana do odżywiania dojelitowego. Otrzymuje specjalną dietę podawaną za pomocą pompy żywieniowej w ciągłym wlewie przez 20 godzin na dobę. Z powodu niewydolności oddechowej związanej z upośledzoną drożnością dróg oddechowych konieczne było wykonanie tracheotomii. Aktualnie Laura oddycha przez rurkę tracheostomijną. Laura nie widzi i ma padaczkę, ale jest ciągle uśmiechnięta i pogodna.

Mama Laury – Beatka –  jest bardzo wyjątkową osobą. Mówi, że niczego, prócz szczęścia dzieci nie oczekuje.