Jakub Kanarski

Jakub urodził się 14.10.2007. Rozpoznano u niego dziecięce porażenie mózgowe, obustronny niedosłuch i problem z koncentracją wzroku. Kuba nie potrafi usiąść, nie chodzi, nie komunikuje się. Wymaga intensywnej rehabilitacji wielozmysłowej, wspomagającej rozwój ruchowy, psychiczny oraz logopedyczny.

Żmudne ćwiczenia i regularna terapia przynoszą efekty, a każdy widoczny postęp jest dla nas wielkim sukcesem i ogromną radością. Każdy buduje naszą nadzieję. Kubuś zaczyna nawiązywać kontakt wzrokowy i lokalizować dźwięki.