Dawid Brzęczek

Dawid urodził się 27.10.2003 r. w 28 tygodniu ciąży z wrodzonym zapaleniem płuc. W trzeciej dobie wystąpiły krwawienia śródczaszkowe, następnie zapalenie opon mózgowych, posocznica, retinopatia wcześniacza, utrata słuchu, wodogłowie pokrwotoczne.

Po urodzeniu przebywał dwa miesiące w szpitalu z bagażem wszystkich chorób wymienionych wyżej, jego stan określano jako ciężki. Ostatecznie wypisany do domu z informacją, że będzie już wymagał wielospecjalistycznego usprawniania, częstych wizyt lekarskich, rehabilitacji ruchowej, logopedy, neurologa, neurochirurga, laryngologa itp.

Dawid ma wszczepioną zastawkę komorowo-otrzewną oraz wszczepiony implant słuchowy. To nie koniec problemów. Okazało się jeszcze, że w trzecim roku życia wystąpił autyzm wczesnodziecięcy, który spowodował całkowity brak mowy, przewlekłe zapalenie jelit i dwunastnicy, zaburzone zachowanie i z naszej strony wzmożoną rehabilitacje. Przez kilkanaście lat jeździliśmy na turnusy rehabilitacyjne (nawet 3 razy w roku) mając nadzieję, że syn będzie samodzielny i odzyska mowę. Ostatecznie wymaga całodobowej opieki, jest zupełnie niesamodzielny, wymaga pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego typu jedzenie, ubieranie, mycie. Ma wdrożone leczenie farmakologiczne, suplementacje i dietę. Wymaga stałej rehabilitacji ze względu na swoją niepełnosprawność w stopniu znacznym.

Alina

Mama Dawida