Zarząd Fundacji

Sylwia Zarzycka – Prezes Zarządu / Fundator

Sylwia Zarzycka

Zawodowo jestem radcą prawnym.

Bardzo lubię swój zawód, ponieważ jest niejednorodny. Pozwala na ciągły rozwój i potrafi pochłonąć bez reszty. Dzięki swojej pracy poznaję bardzo różnych ludzi – od biznesmenów po osoby bardzo ubogie, które nie mają pieniędzy na pomoc prawną. Czasami dla Klienta muszę być nie tylko doradcą prawnym, lecz również doradcą w kwestiach życiowych wyborów - prywatnych czy zawodowych. To duże wyzwanie i cieszę się, gdy moje porady zarówno te prawne jak i pozaprawne są trafne. Moja praca bardzo wiąże się z pomaganiem.

Społecznie pracuję już od kilku lat. W 2011 r. zdecydowałam się na założenie Fundacji Między Niebem a Ziemią.

Prywatnie jestem mamą, co jest najważniejszą moją rolą życiową. Nie ma nic wspanialszego jak obserwowanie rozwoju małego człowieka. Nie ma większego szczęścia jak zdrowe i radosne dziecko. Nie ma większego bólu jak choroba dziecka i niemoc.

Niedawno pokonałam także swoją chorobę. Dzięki          temu  doświadczeniu dziś bardzo doceniam wartość pomagania i mam poczucie, że nie ma nic bardziej wartościowego niż tworzenie Fundacji Między Niebem a Ziemią.

Główne nagrody:

KRYSZTAŁOWE SERCE RADCY PRAWNEGO - nagroda przyznana przez Krajową Izbę Radców Prawnych;   

PROFESJONALISTA FORBESA - nagroda przyznana przez miesięcznik FORBES;

RADCA PRAWNY ROKU 2014 - nagroda przyznana przez Krajową Izbę Radców Prawnych;

PRAWNIK PRO BONO 2015 - nagroda w konkursie organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych pod patronatem Rzeczpospolitej

ZŁOTY PARAGRAF w kategorii najlepszy radca prawny w Polsce 2017 - nagroda przyznana przez Dziennik Gazetę Prawną

MANAGER AWARD 2017 za promowanie działalności charytatywnej w środowisku prawniczym i biznesowym - nagroda przyznana przez Manager - magazyn dla kadry zarządzającej

LIDER KOMPLEKSOWEJ POMOCY PRAWNEJ 2019 – nagroda przyznana przez miesięcznik „Businesswoman & Life”,

KOBIETA CHARYZMATYCZNA 2019 – nagroda przyznana przez miesięcznik „Why Story Poska”,

 

Małgorzata Kałuża - Wiceprezes Zarządu

Zawodowo jestem radcą prawnym.

Realizowanie się w zawodzie radcy prawnego jest moją pasją, która stwarza mi jednocześnie możliwość realizowania mojej drugiej pasji, jaką jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie.

Od 2000 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów w Katowicach, które pomaga młodzieży i dzieciom ze zmarginalizowanych środowisk oraz osobom niedostosowanym społecznie i ich rodzinom.

Współpracę z Fundacją Między Niebem a Ziemią rozpoczęłam przy okazji projektu "Kobiety Prawa 2012", w której czynnie brałam udział. Od tamtej pory wspieram i z pełnym zaangażowaniem uczestniczę we wszystkich kolejnych projektach Fundacji.

Za swoją dotychczasową działalność pro publico bono w 2011 roku Krajowa Izba Radców Prawnych przyznała mi Kryształowe Serce Pracy Prawnego.

W 2012 roku zostałam odznaczona przez Ministra Sprawiedliwości Medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości". Najważniejszą jednak nagrodą dla mnie jest satysfakcja z niesienia pomocy innym.

Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców, przez co jeszcze wrażliwszym okiem patrzę na ludzkie cierpienie i nieszczęście, którego wokół nas jest bardzo wiele, nawet gdy tego nie zauważamy. Staram się zarażać innych swoim entuzjazmem do niesienia pomocy oraz propagować ideę pomagania w środowisku prawniczym.

 

Fotografie: Cool Heads