Współpracownicy

Maria Kurzydło

Dyrektor Biura Fundacji

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo.

Przez kilka lat zdobywała doświadczenie zawodowe jako prawnik we wrocławskich kancelariach.

Pierwszą współpracę z Fundacją Między Niebem a Ziemią rozpoczęła przy okazji organizacji aukcji charytatywnej we Wrocławiu. Od tego momentu wiedziała, że chce pomagać. W 2014 roku zrezygnowała z pracy w kancelarii prawnej, aby na stałe związać się z Fundacją Między Niebem a Ziemią.

Mówi: "Dzięki pracy w fundacji nauczyłam się, jak skutecznie pomagać i co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze. To jest praca, która ma sens."

 

 
 

 

Fotografie: Cool Heads