Rehabilitacja Tomka

Nasz Tomuś od samego rana dzielnie ćwiczy! Rehabilitacja dzieci ciężko chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych to główne działanie w naszej Fundacji. Na rehabiliację zarówno stacjonarną jak i turnusy rehabilitacyjne przeznaczamy najwięcej fundacyjnych środków. Tomku dużo siły życzymy!