Podziękowania od Bartoszka

"Serdecznie dziękujemy Fundacji i wszystkim darczyńcom za sfinansowanie turnusu nad morzem oraz rehabilitacji Bartoszka."

Ewelina, mama Bartoszka

Regularna rehabilitacja oraz turnusy rehabilitacyjne to niezbędny element w życiu chorego dziecka. Cieszymy się, że możemy pomagać w codziennych działaniach naszych Podopiecznych.