Jak pomagamy

Fundacja Między Niebem a Ziemią udziela kompleksowej pomocy rodzinom, w których znajdują się nieuleczalnie chore dzieci i które przyjęte zostały w poczet podopiecznych Fundacji. Udzielana pomoc dotyczy następujących aspektów:

1) POMOC NIEULECZALNIE CHORYM DZIECIOM

- pokrywamy koszty rehabilitacji stacjonarnej;

- pokrywamy koszty turnusów rehabilitacyjnych;

- pokrywamy koszty lekarstw, środków opatrunkowych i medycznych,

- kupujemy sprzęt rehabilitacyjny: łóżka i wózki rehabilitacyjne, pionizatory, sprzęt medyczny, materace, podnośniki, schodołazy i wszelki inny sprzęt rehabilitacyjny;

2) POMOC RODZICOM CHORYCH DZIECI

- pokrywamy koszty pomocy psychologicznej;

- pomagamy w zakupie opału i wyżywienia;

- pomagamy w remontach domów i mieszkań;

- organizujemy raz do roku wyjazd weekendowy dla rodziców chorych dzieci;

- pomagamy w sprawach prawnych;

3) POMOC RODZEŃSTWU CHORYCH DZIECI

- pomagamy w pokrywaniu kosztów wyprawek do szkół;

- organizujemy wyjazdy i wakacje.